ANA SAYFA | İLETİŞİM | ENGLISH
 
TÜRKİYE
Genel Bir Bakış
Tarih
Coğrafya
Ekonomi
Kültür & Sanat
 
Genel Esaslar
Türk Hukuku'nun Kaynakları
Anayasa Hukuku
Diğer Hukuk Dalları
Yabancılar Hukuku'nun Genel Esasları
 
Yabancılar Hakları
Türkiye'ye Giriş Hakkı
Türkiye'de İkamet ve Seyahat Özgürlüğü
Çalışma Hak ve Özgürlüğü
 
Taşınmaz Edinimi
Türkiye
Yasal Düzenleme
Kuşadası
Kuşadası'nda Taşınmazlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri

Yabancıların çalışma hak ve özgürlükleri iç hukuk kuralları ile uluslar arası sözleşmelerde düzenlenmiştir.

Yabancılar Türkiye’de kanunun kendilerine men etmediği işleri tutabilirler.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yabancıların bağımlı ya da bağımsız olsun çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. Bu izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verir.

Yasaya göre 4 çeşit çalışma izni vardır :

1. Süreli Çalışma İzni : İş piyasasındaki durum ve ekonomik konjenk tür değişiklikleri nazara alınarak belirli bir işyeri ve belirli bir meslekte çalışmak üzere bir yıl için izin verir. Bir yıl sonunda üç yıla kadar uzatılabilir. Üç yıllık çalışma sonunda aynı meslekte ve dilediği işveren yanında çalışmak üzere altı yıla kadar uzatılabilir. Eş ve çocuklara da belirli şartlara bağlı olarak çalışma izni verilebilir.

2. Süresiz Çalışma İzni : En az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıl kanuni çalışması olan yabancıya süresiz olarak verilen çalışma iznidir. Bu iznin verilmesinde belirli bir işyeri, mülki veya coğrafi alan sınırlaması nazara alınmaz. Ayrıca iş piyasasındaki durum ve çalışma yaşamındaki gelişmeler dikkate alınmaz.

3. Bağımsız Çalışma İzni : Türkiye’de bağımsız çalışan yabancıya Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak şartıyla verilen izindir.

4. İstisnai Çalışma İzni : Yasa belirli niteliklere sahip kişilere kanuni sürelere bakılmaksızın çalışma izninin verilmesini kabul etmiştir.

Yabancıların Türkiye’de yapmaları yasaklanmış olan meslekler şunlardır : Doktorluk, eczacılık, veteriner hekimliği gibi sağlık hizmetleri; hakimlik, avukatlık ve noterlik gibi hukuk hizmetleri; menkul kıymetler borsa komisyoncusu, borsa ajanı ve borsa simsarı olmak, deniz araçlarında icra edilen meslekler.